ΥΠΟΔΟΧΗ

Imprimer

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του επιστημονικού περιοδικού «Syn-Thèses» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το περιοδικό «Syn-Thèses» (ISSN 1791-6747) εκδίδεται ετησίως. Υπεύθυνος για την έκδοσή του είναι εκ περιτροπής κάθε ένας από τους τρείς τομείς του Τμήματος. Οι επίσημες γλώσσες του περιοδικού είναι η γαλλική, η αγγλική και η ελληνική.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6ο

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής άρθρων για το 6ο τεύχος με τίτλο "Νέες θεωρητικές, μεθοδολογικές και τεχνολογικές  κατευθύνσεις στη διδακτική των γλωσσών".